NES Study Abroad ขอเชิญชวนน้องๆ ผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน งานปิดเทอมเรียนนอก Summer Explore Abroad ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-17.00น. ที่ NES Study Abroad ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่างประเทศ (นิมมานเหมินทร์ ซ.17)

 

            งานนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจไปเรียนภาษาหรือกำลังวางแผนเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปิดเทอมที่กำลังมาถึงนี้ การเรียนภาษาในต่างประเทศนั้น นักเรียนจะได้เปิดโลกทัศน์และยังได้ฝึกฝน พัฒนาทักษะทางด้านภาษาและการใช้ชีวิตจริงในต่างประเทศเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรี-โท-เอกในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพอีกด้วย นอกจากเรียนภาษาอังกฤษแล้วยังมีคอร์สเรียนภาษาอื่นๆ เช่น เรียนภาษาฝรั่งเศสที่ประเทศฝรั่งเศส เรียนภาษาเยอรมันในประเทศเยอรมัน และ เรียนภาษาอิตาเลียนในประเทศอิตาลี

            โดยภายในงานน้องๆจะได้พบกับตัวแทนจากสถาบันภาษาและวิชาชีพหลากหลายประเทศทั่วโลก อาทิเช่น ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, อังกฤษ อเมริกา แคนาดา สวิสเซอร์แลนด์ และประเทศในยุโรป ตัวอย่างสถาบันที่มาเข้าร่วมงาน อาทิเช่น Shafston College, Edenz College, Aspire2 International, Anglo-Continental, ILSC, BHMS, ILAC ฯลฯ ที่จะมาให้ข้อมูลการศึกษา ในส่วนของศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ NES( NES Study Abroad)จะให้คำแนะนำฟรีและบริการครบวงจรตั้งแต่การศึกษาเข้าเรียน ทำวีซ่า จองที่พัก คนมารับที่สนามบิน และบริการติดตามดูแลน้องๆ จนสำเร็จการศึกษา

          น้องๆคนไหนที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมงานได้ตามด้านล่างนี้  นอกจากนี้ในงานยังมีการลุ้นรางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NES Study Abroad ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ ถนน นิมมานเหมินทร์ ซอย 17 (ซอยโรงเรียนอนุบาลสวนน้อย) โทร 053-894807 หรือ 081-5315530 FB: NES Educational Line ID: @NESstudyabroad IG: NESeducation

แผนที่

กรอกข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ (First name)
นามสกุล (Last name)
ชื่อเล่น (Nickname)
เบอร์โทร (Phone)
Line ID
Facebook
อายุ (Age)
อีเมล (Email)
ท่านรู้จักงานครั้งนี้จากสื่อใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ป้ายโฆษณา
ใบปลิว
หนังสือพิมพ์
Email/Web Board
SMS
Facebook
Line
สถาบัน NES
Google
อื่น ๆ